Petrőczi Kata SzidóniaSebes árvizeknek, kegyetlen szeleknek
Érzem kemény zúgását,
Szívemnek fájdalmit, iszonyú kínjait,
Szemeim könnyhullását
Meg nem állíthatom, óránkint jajgatom
Szerencsém változását.

Petrőczi Kata Szidónia szerelmes verse

Tartalom átvétel