Csendes őszi hétvégén,
útra kelünk te meg én,
ősz a kedves évszakom,
útra kelünk vonaton.

Horvát Jánosné szerelmes verseBús csókjaim között rendet rakok,
akarom, minden a helyén legyen,
magam után, ha mást nem hagyok,
talán szebb világot a tereken.
Mennyi bánat görbül reggelemre,
talán a vergődő ember is kijut,
mert fáklya gyanánt lobog fel teste,
ha a rímek között csalni nem tud.

Ambrus József szerelmes verseTalán te vagyok egy rossz napodon,
Vagy talán tükröd árnyéka.
Alvó ébrenléted, gondolatod burjánzása.
Vagyok kiben látod magad,
Létezésed hibáját, fájdalmad okát.

Erb Ádám szerelmes verseVöröslő fényével száll le az alkony,
Szárnyát bontogatja a szellő a parton.
Bánatos lelkemet forró tűz járja,
Szemeimből folyik a könnyeim árja.

Csík Ferenc szerelmes verseAmikor megszólal a gitár a kezemben
Késő nyári délután,
A szerelem tűztengerén
Lassú táncot jár a halál.

Csík Ferenc szerelmes verseFényes végtelenbe repülő álom,
Színes fáklyaként robogó üstökös...
Boldog szenvedélybe becsatolt járom:
Szerelmi tűzben égő életöröm.

Reményi Tamás szerelmes verseBallag a szellő, álmosan kél a Nap,
Frissítő rőt fény hunyorog az égen,
Vörös vércse vijjog a selymes réten,
A csobogó kis patak fürgén szalad.

Reményi Tamás szerelmes verseÚgy szeretnélek, oly boldoggá tenni,
S minél több időt Te melletted lenni!
Mert ha Te boldog vagy, még boldogabb vagyok,
Te melletted én, az is maradok!

Berty József Pál szerelmes verse

Tartalom átvétel